Admin

Author's details

Date registered: 09/08/2013

Latest posts

  1. Showroom Thanh Thảo đón đoàn khách từ trung tâm Fahasha Xuân Thu — 19/08/2013

Author's posts listings

Aug 19

Showroom Thanh Thảo đón đoàn khách từ trung tâm Fahasha Xuân Thu

quà lưu niệm, quà tặng

Vừa Qua , ngày 12 tháng 8 năm 2013. Show room Công ty Thanh Thảo đón đoàn khách hàng từ trung tâm FAHASHA Xuân Thu. Thành phần đi gồm có: cửa hàng trưởng của 15 nhà sách thành viên cùng phó phòng nghiệp vụ hàng lưu niệm. Đây là hoạt động khá định kì của …

Continue reading »